Modrotlač na Kremíku

28.02.2023

Modrotlačiť som začala v roku 2015 a postupne som túto techniku priniesla aj deťom na základnú školu (rok 2016), kde som učila chémiu a výtvarnú výchovu. Za tie roky (do roku 2022) sme sa spoločne veľa naučili, vytvorili prenádherné modrotlače do súťaží, na výstavy, módne prehliadky i ako darčeky pre potešenie mnohých. Dokonca sme začali učiť iných, spolužiakov, učiteľov, zahraničných hostí či našincov. Modrotlač náročnú na materiálne zabezpečenie a teda i financovanie som v školskom prostredí zvládla len vďaka podpore z rôznych grantových programov, pretože v rozpočte škôl na takéto fajnotky priestoru veru niet.

Prehľad modrotlačových aktivít chemického krúžku Kremík nájdete po kliknutí na: