❀❀❀   Dielnička modrotlače pre školy   ❀❀❀

modrotlač LUCIAr.t.

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

V čase, keď som učila na základnej škole chémiu a výtvarnú výchovu, som postupne túto techniku modrotlačenia priniesla aj deťom, žiakom. Za tých takmer sedem rokov modrotlačenia sme sa spoločne veľa naučili, vytvorili prenádherné modrotlače do súťaží, na výstavy, módne prehliadky i ako darčeky pre potešenie mnohých. Dokonca sme začali učiť iných, spolužiakov, učiteľov, zahraničných hostí či našincov.

Som presvedčená, že je dôležité učiť mladých naše tradície, odovzdávať im poznanie našich predkov, upriamovať pozornosť na šikovnosť a vynaliezavosť dávnych majstrov, a v spojitosti s modrotlačou, ktorá bola 28. novembra v roku 2018 zapísaná do zoznamu Nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO  prispieť k tomu, aby bola naďalej živá, aby sa zachovala pre tie ďalšie generácie.  Zároveň môžeme hľadať aj jej význam, prínos v našom inom, novodobom, modernom svete.

Preto pokračujem v realizovaní dielničiek pre žiakov, študentov, školy, tábory, záujmové centrá... Vďaka pedagogickým skúsenostiam ponúkam profesionálne vedenie tvorivých dielničiek modrotlače. 

Dielničky modrotlače pre školy si môžete vybrať z dvoch alternatív:

 1. Dielnička modrotlače pre školy - TRIEDA
 2. Dielnička modrotlače pre školy - SKUPINA


V rámci Dielničky modrotlače pre školy - TRIEDA:

 • ktorá trvá 2 až 3 vyučovacie hodiny (prispôsobíme veku detí)
 • je určená ideálne pre 20 detí
 • si vypočujete krátky výklad o histórii modrotlače oživený fotografiami v prezentácii
 • naživo ukážeme a vysvetlíme technológiu vzorovania, farbenia modrotlače
 • prezriete si rôzne modrotlačové formy a menšiu výstavu modrotlačových prác
 • navzorujete si vlastné mini plátenko pečiatkovaním raznicami alebo nanášaním modrotlačiarskej rezervy - papu štetcom - maľovaním
 • navzorované plátenko si nafarbíte v modrotlačiarskej farbiacej zmesi pripravenej z prírodného indiga - kype (2 krát ponor)
 • z plátenka si pripravíte modrotlačový obrázok do rámika alebo modrotlačovú brošňu/prívesok/zrkadlo/gombíky/naušnice (podľa počtu detí v jednej skupine a podľa individuálnej dohody)
 • budete mať k dispozícii všetok potrebný materiál k modrotlači - plátno, pap, farbiacu zmes, pečiatky, štetce ...

Zo strany školy je k dielničke potrebné pripraviť bežnú triedu s prístupom k vode, 4-5 lavíc k prezentácii a rozloženiu materiálu, dataprojektor alebo interaktívnu tabuľu, prístup k elektrickej zástrčke. Žiaci tvoria vo svojich vlastných laviciach, v ktorých bežne sedia. Nemusíte sa obávať znečistenia priestorov. Lavicu, na ktorej budeme tlačiť a farbiť, prekryjeme. 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀


V rámci Dielničky modrotlače pre školy - SKUPINA:

 • ktorá je určená pre väčšiu skupinu, celý stupeň, maximálne však 60 žiakov naraz.
 • si vypočujete krátky výklad o histórii modrotlače oživený fotografiami v prezentácii - 35 min.
 • naživo ukážeme a vysvetlíme technológiu vzorovania, farbenia modrotlače
 • prezriete si rôzne modrotlačové formy a menšiu výstavu modrotlačových prác
 • navzorujete si vlastné mini plátenko pečiatkovaním raznicami 
 • navzorované plátenko si nafarbíte v modrotlačiarskej farbiacej zmesi pripravenej z prírodného indiga - kype (skrátené farbenie - 1 krát ponor)
 • budete mať k dispozícii všetok potrebný materiál k modrotlači - plátno, pap, farbiacu zmes, pečiatky, štetce ...
 • Vzorovanie a farbenie prebieha v skupinkách po 10 detí počas 15 minút pre každú skupinku (60 detí - 6 skupín po 15 minút = spolu 1,5 hodiny)

Zo strany školy je k dielničke potrebné pripraviť priestor (telocvičňa, chodba...) s prístupom k vode, 4-5 lavíc k prezentácii a rozloženiu materiálu, dataprojektor alebo interaktívnu tabuľu, prístup k elektrickej zástrčke. 

Nemusíte sa obávať znečistenia priestorov. Lavicu, na ktorej budeme tlačiť a farbiť, prekryjeme. 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀

Čo si počas našich dielničiek už deti pripravili...

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

A ako to všetko prebieha, si môžete cez fotografie pozrieť aj na našej❀ modrotlačovej stránke: Fotodokumnetácia dielničiek

 pôvodnej modrotlačovej stránke: Dielnička modrotlače

❀ alebo na našej chemickej stránke: Modrotlač

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

Dielnička MODROTLAČe  

pre školy

Dielnička modrotlače pre základné alebo aj stredné školy, počas ktorej si žiaci vyskúšajú celý modrotlačiarsky proces a pripravia si svoju vlastnú malú modrotlač.

Cena od 180,00 € 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀