Dielnička MODROTLAČe pre školy - SKUPINA

Dielnička modrotlače pre základné alebo aj stredné školy, tábory, záujmové centrá, múzeá počas ktorej si žiaci/deti vyskúšajú celý modrotlačiarsky proces a pripravia si svoju vlastnú malú modrotlač.

Je určená maximálne pre 60 účastníkov naraz. 

Vyberte si variant:

Cena od 250,00 €

Ponuka možnosti objednať si špeciálnu modrotlačovú pečiatku s logom školy
Pri objednávke v položke DOPRAVA zvoľte prosím spôsob dopravy OSOBNÝ ODBER. O cene dopravy, ktorú vypočítame podľa vzdialenosti vašej školy od nás, vás budeme informovať mailom.

Popis


V rámci Dielničky modrotlače pre školy - SKUPINA:

  • ktorá je určená pre väčšiu skupinu, celý stupeň, maximálne však            60 žiakov naraz.
  • si vypočujete krátky výklad o histórii modrotlače oživený fotografiami v prezentácii - 35 min.
  • naživo ukážeme a vysvetlíme technológiu vzorovania, farbenia modrotlače
  • prezriete si rôzne modrotlačové formy a menšiu výstavu modrotlačových prác
  • navzorujete si vlastné mini plátenko pečiatkovaním raznicami
  • navzorované plátenko si nafarbíte v modrotlačiarskej farbiacej zmesi pripravenej z prírodného indiga - kype (skrátené farbenie - 1 ponor)
  • budete mať k dispozícii všetok potrebný materiál k modrotlači - plátno, pap, farbiacu zmes, pečiatky, štetce ...
  • Vzorovanie a farbenie prebieha v skupinkách po 10 detí počas 15 minút pre každú skupinku (60 detí - 6 skupín po 15 minút = spolu 1,5 hodiny)

Doprava nie je zahrnutá v cene a vypočíta sa nasledovne:

  • km (naša adresa - adresa školy) x 2 x 0,20 = cena dopravy v Eur.

Zo strany školy je k dielničke potrebné pripraviť priestor (telocvičňa, chodba...) s prístupom k vode, 4 lavice k prezentácii a rozloženiu materiálu, dataprojektor alebo interaktívnu tabuľu, prístup k elektrickej zástrčke. Nemusíte sa obávať znečistenia priestorov. Lavicu, na ktorej budeme tlačiť a farbiť, prekryjeme. 

Minimálny počet žiakov k realizácii tejto formy dielničky je 50,
maximálne však 60.
Ak si želáte zapojiť viac žiakov, prípadne 1. aj 2. stupeň, kontaktujte ma prosím formou formulára nižšie.

Dielnička je vhodná pre projektové vyučovanie, počas projektových alebo tematických dní zameraných na vedu, remeslo, umenie, UNESCO, naše dedičstvo, tradície či iné... 

Rozsah dielničky: cca 2 hodiny (2x60min.)


Dátum a čas dielničky: individuálna dohoda


Miesto dielničky: vaša škola - telocvičňa, chodba


Maximálny počet účastníkov v jednej skupinke: 60 žiakov


Minimálny počet účastníkov v jednej skupinke: 50 žiakov


Minimálna cena dielničky: 250,-eur/50 a menej žiakov


Cena na žiaka: 5,-eur/1 žiak 


Lektorka: Ing. Lucia Dovalová, modrotlačiarka


Doprava: nie je zahrnutá v cene a vypočíta sa nasledovne:

km (naša adresa - vaša adresa) x 2 x 0,20 = cena dopravy €.


Prajete si viac informácií o Dielničke Modrotlače pre školy - SKUPINA ?

Napíšte nám: