❀❀ Dielnička modrotlače počas podujatí ❀❀

modrotlač LUCIAr.t.

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

Je mimoriadne dôležité, aby sa modrotlač nestala po jej maličkom znovuzrodení v ostatných rokoch znovu len objektom historicko-umeleckého bádania, ale aby zostala reálnou a stále aktuálnou súčasťou života, toho umelecko-remeselného, ale aj bežného a praktického. Verím, že prostriedkom k tomu sú dielničky, semináre, prezentácie modrotlače počas rôznych podujatí, festivalov, výstav... nielen folklórneho charakteru.

Okrem vlastnej modrotlačovej tvorby sa ako nositeľka tradície venujem týmto modrotlačovým dielničkám, prezentáciám. Počas nich sa dospelí i deti, domáci i zahraniční účastníci majú možnosť ponoriť do tajov modrotlačového sveta.

Som totiž presvedčená, že ešte vždy môžeme prispieť k tomu, aby bola modrotlač živá aj naďalej. Aby sa zachovala pre ďalšie generácie. Preto hľadajme spoločne jej význam a prínos aj v našom inom, novodobom a modernom svete.  

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

Na dielničke počas podujatia sa návštevníci dozvedia viac o histórii modrotlače spojenej nielen so Slovenskom, oboznámia sa s technikami vzorovania reverzným spôsobom s použitím špeciálnej rezervačnej zmesi papu, technológiou a chémiou farbenia modrotlače, prípravy farbiacej zmesi kypy.

Či budú návštevníci len pasívnym pozorovateľom, alebo si aj sami modrotlačenie vyskúšajú závisí od výberu dielničky:

Dielnička modrotlače počas podujatia bez vlastnej tvorby

  • návštevník je pozorovateľom ukážky technológie modrotlače

Dielnička modrotlače počas podujatia s možnosťou vlastnej tvorby

  • návštevník si vyskúša navzorovanie malého plátenka (10x10cm)
  • návštevník si navzorovanú látku nafarbí vo farbiacej zmesi pripravenej z prírodného indiga
  • výsledkom bude originálne modrotlačou zdobené malé plátenko

Cena dielničky závisí aj od toho, či je alebo nie je v rámci podujatia možnosť predaja našich modrotlačových výrobkov


Dielničkou sprevádza skúsená lektorka s dlhoročnou praxou, modrotlačiarka Lucia Dovalová so svojim tímom.


V cene dielničky je zahrnutý všetok potrebný materiál k modrotlačeniu.

Zo strany organizátora podujatia je k dielničke potrebné zabezpečiť prístup k vode, 2 stoly k prezentácii a rozloženiu materiálu, prístup k elektrickej zástrčke, v prípade realizácie podujatia v exteriéri - prekrytý stánok alebo miesto na vlastný stan 3 x 4 m.. 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

Dielnička MODROTLAČE počas podujatia

Dielnička modrotlače počas rôznych podujatí, festivalov, výstav určená pre návštevníkov podujatia.

Cena od 150,00 € 


A ako to všetko prebieha, si môžete cez fotografie pozrieť aj na našej

❀ modrotlačovej stránke: Fotodokumnetácia dielničiek

❀ pôvodnej modrotlačovej stránke: Dielnička modrotlače

❀ alebo na našej chemickej stránke: Modrotlač

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀