❀❀❀    Náš príbeh   ❀❀❀ 

modrotlač LUCIAr.t.

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

Na Slovensku pôsobia oficiálne traja modrotlačiari a každý z nich hoci dodržiava tradičnú technológiu modrotlače, venuje sa osobitej jemu vlastnej a jedinečnej tvorbe. 

Ja pracujem na modrotlači od roku 2015 a som rada, že patrím medzi tých troch aktívnych slovenských modrotlačiarov. Túto techniku a technológiu som žiaľ nemala možnosť zdediť ani sa od niekoho naučiť.  

Len vlastnou pilnou prácou, mojim nadšením pre vec som dospela do bodu, kedy moja modrotlač je na úrovni, ktorá korešponduje s reálnymi princípmi profesionálnej modrotlače.

V Čechách existujú dve aktívne modrotlačiarenské dielne, v Rakúsku tiež dve, dielne majú aj v Nemecku a Maďarsku. Práve tieto štyri krajiny spolu s piatym Slovenskom 28. novembra v roku 2018 sa zaslúžili o zápis modrotlače do zoznamu Nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Významná udalosť nielen pre našu slovenskú modrotlač. Modrotlač si už zažila svoj vrchol, ten ťažko zopakovať či prekonať. Môžeme ale prispieť k tomu, aby bola živá naďalej, aby sa zachovala pre ďalšie generácie a môžeme hľadať aj jej význam, prínos v našom inom, novodobom, modernom svete. Práve preto okrem vlastnej modrotlačovej tvorby sa ako nositeľka tradície venujem aj modrotlačovým dielničkám/workshopom, počas ktorých sa účastníci majú možnosť ponoriť do tajov modrotlačového sveta.

Pri výrobe mojej modrotlače dodržiavam pôvodný technologický postup a používam materiály a látky, ktoré modrotlačiari používali aj v minulosti.

Základom je látka, textil, biele plátno, ktoré pred samotným procesom zdobenia musím naškrobiť a vyžehliť. Plátno používam bavlnené. Na takto pripravené plátno nanášam rezervačnú zmes, tzv. modrotlačiarsky pap (recept na prípravu tejto zmesi bol odjakživa tajomstvom každého modrotlačiara a tak je to aj dnes – zmes si pripravujem vlastnú podľa môjho osvedčeného receptu, ktorý som si vytvorila sama). Tradične sa pap na látku nanášal pečiatkami, ale nebolo to pravidlom (historické pramene hovoria aj o iných možnostiach vzorovania). Ja vzorujem ručne, rezervu nanášam tenkým štetcom (č.3/0 alebo 5/0), čo je tiež jeden z možných spôsobov vzorovania. Tento spôsob dáva väčšiu voľnosť v tvorbe, rozvoj kreativity a výsledkom sú originálne, jedinečné, neopakujúce sa vzory. Samozrejme ovládam aj tlač pečiatkami.

Po nanesení papu na látku je potrebné nejaký čas, minimálne týždeň čakať, aby pap vyzrel a látka sa mohla farbiť. V minulosti sa navzorované látky sušili na povalách, kde nebolo vlhko ale teplo. Tieto podmienky je potrebné dodržať aj v súčasnosti, zabezpečiť teplé miesto bez vlhkosti. 

Farbiacu zmes, kypu pripravujem z prírodného pigmentu indiga, ktorý sa tak ako aj v minulosti získava z rastliny Indigovník. 

Táto rastlina, polokrík je teplomilná, preto rastie len v určitých subtropických pásmach. V minulosti sa indigo dovážalo z Indie. Neskôr istý nemecký chemik prišiel na chemickú formulu indiga a dokázal ho vyrobiť synteticky, čím nahradil prírodný pigment. Keďže ja sa pridržiavam tradičného postupu, indigo, ktoré používam, je prírodné a pochádza z Indie. Samotné indigo nie je vo vode rozpustné, preto pri príprave farbiacej zmesi je potrebné ho zmiešať s inými chemickými látkami, upraviť pH. Pri príprave kypy vychádzam z pôvodného postupu/receptu a k indigu pridávam zelenú skalicu a vápno.

Textil, látka po minimálne týždni zrenia papu je pripravená k farbeniu – niekoľkonásobné ponáranie do farbiacej zmesi kypy. Od počtu ponorov závisí intenzita modrého sfarbenia farbenej látky, čo súvisí s procesom oxidácie indiga na vzduchu/vzdušnom kyslíku. Po nafarbení je potrebné látku vyprať v kyslej vode, čo je vlastne približne 2% roztok kyseliny sírovej. Kyselina sírová odstráni pap a na miestach, ktoré prekrýval, ostanú biele vzory. Aby som odstránila zvyšky kyseliny sírovej zo zafarbenej látky, musím ju dokonale vyprať v čistej vode.

Po nafarbení a vypraní látku vyžehlím a takto pripravená je hotová k ďalšiemu použitiu.

Inšpiráciou k tvorbe vzorov je pre mňa príroda, lúky a stráne našich slovenských chotárov, ktoré sú veľmi pestré vo svojej flóre. 

Nevzorujem tradičnými ľudovými ornamentami, ale vychádzam z toho, že aj v ľudovej ornamentalike naši predkovia čerpali z prírody, čo dokazujú mnohoraké kvetinové či zoomorfné motívy. A tie sa nezunujú nikdy ani v dnešnej modernej dobe.

Venujem sa príprave modrotlačových pláteniek menších rozmerov, neprodukujem metráž, čo súvisí aj s mojim spôsobom nanášania papu na látku/vzorovania. 

Portfólio mojej výroby modrotlače a z modrotlače je pomerne široké.

Modrotlačové plátenká, ktoré pripravujem, majú rôzne tvary - štvorce, obdĺžniky, pásy či iné. Ich tvar prispôsobujem ešte pred procesom modrotlače konkrétnemu použitiu/zakomponovaniu do konečného výrobku. Uplatnenie pre ne nachádzam najmä v textilnej tvorbe:

 odevy

 odevné doplnky

 batohy

 kapsičky

 kabelky

 bytový textil

 dekorácie

 šperky

 obaly kníh.

V čase, keď som učila na základnej škole chémiu a výtvarnú výchovu, som postupne túto techniku modrotlačenia priniesla aj deťom, žiakom (rok 2016). Za tých takmer sedem rokov (do roku 2022) sme sa spoločne veľa naučili, vytvorili prenádherné modrotlače do súťaží, na výstavy, módne prehliadky i ako darčeky pre potešenie mnohých. Dokonca sme začali učiť iných, spolužiakov, učiteľov, zahraničných hostí či našincov.   

Viac o tomto období, našej modrotlačovej práci, aktivitách, úspechoch i podpore sa môžete dočítať na stránke mladychemik.webnode.sk.

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ 

Lucia Dovalová, vyštudovaná chemická inžinierka FCHPT STU BA a zároveň absolventka štúdia výtvarného umenia UMB BB vyrastala v krásnej obci pod Veprom, v regióne Malohont, v Klenovci. Svoj život venovala určitý čas škole, vyučovaniu, mladým, aby im odovzdávala, čo vie a čo má rada. Spojenie dvoch úžasných svetov, oblastí, teda chémie a výtvarného umenia vyústilo napokon aj do osobitého projektu Modrotlač, ktorému sa venuje od roku 2015 až do súčasnosti. Modrotlač je starobylá technika farbenia látky, ktorá vyžaduje znalosti chemické, ale aj výtvarné a mnoho zručností. Z dostupných dokumentov a materiálov, štúdiom a pokusmi sa jej podarilo dosiahnuť tvorbu z modrotlače na úroveň, ktorá korešponduje s reálnymi princípmi profesionálnej modrotlače. Jej autorská tvorba na princípe modrotlače, ručne vzorovaná - maľovaná štetcom, je navrhovaná a tiež šitá v domácej dielni. 

Lucia Dovalová je:

Mojim zámerom a cieľom je to, aby sa modrotlač nestala po jej maličkom znovuzrodení v ostatných rokoch znovu len objektom historicko-umeleckého bádania, ale aby zostala reálnou a stále aktuálnou súčasťou života, toho umelecko-remeselného, ale aj bežného, praktického. 

❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀