Získanie značky Regionálny produkt Gemer-Malohont pre výrobu MODROTLAČE a výrobky z nej

10.03.2023

Táto značka je známkou kvality pre toho, kto ju získa, a myslím, že je to aj opačne. A teda i my certifikovaní výrobcovia prinášame kvalitu a hodnotu pre daný región. Značku nie je možné získať bez splnenia celkom náročných kritérií. A že som ich splnila s mojou modrotlačou, tomu sa úprimne teším. 

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

Značka Regionálny produkt Gemer-Malohont potvrdzuje, že výrobky: 

   pochádzajú od miestneho výrobcu, 

   pri ich výrobe sa využíva tradičný postup alebo miestne zdroje, 

   obsahujú istý podiel ručnej práce, 

❀   sú jedinečné vo vzťahu k regiónu. 

Verím, že ako bude prínosom značka pre mňa, tak i moja modrotlač prispeje svojou troškou k zviditeľneniu a rozvoju nášho regiónu, regiónu Gemer-Malohont, ktorý bol dlhodobo považovaný za kút "Pánu Bohu za chrbtom", zaostalý a nezaujímavý, hoci jeho história je nesmierne bohatá a historicko-kultúrna hodnota neodškriepiteľná. V tejto súvislosti si preto uvedomujem, že i tradície si treba ctiť a remeslá uchovávať a chcem byť súčasťou tohto diania. 

Hoci momentálne nežijem v mojom rodnom kraji, budem ho vždy veľmi rada a s láskou reprezentovať, nech sa nachádzam v danom momente kdekoľvek. 

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀